Privaatusteatis
Vastuvõtule registreerumine
Iseteeninduse kasutamise tingimused
  • Registreeruda saab enam kui kaks päeva ette.
  • Registreeruja avaldab oma andmed (k.a. kontakttelefon)
  • Registreeritav vastuvõtu aeg on 60 min
  • Kliinikul on õigus registreerujaga ühendust võtta ja asjaolusid täpsustada
  • Kliinikupoolsele helistamisele mittevastamisel registreering tühistatakse

NB! Kõik visiidid ei vaja 60 minutilist vastuvõtuaega, aga iseteenindust kasutades ei saa lühemat aega broneerida. Telefoni teel aega broneerides võib vastuvõtu aja saada varem, kui iseteeninduse kaudu.
Registreeruja ja patsiendi andmed
Registreeruja eesnimi perenimi või asutus * patsiendi nimi *
Kontakttelefon * on kliiniku patsientide nimekirjas * Nõustun ülaltoodud tingimustega
Visiidi kuupäeva valimine
Teenindaja pole oluline
Dr. Rainer Hõim
Dr. Allotar Kadak
Dr. Ülle Kell
Dr. Reelika Kruuda
Dr. Lisete Mein
Dr. Merilin Niin
Dr. Keida Raamat
Dr. Kristin Tõnise
Dr. Helen Valk
Dr. Merit Villemson-Kavak
<veeb. 2024>
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29