Vastuvõtule registreerumine
Iseteeninduse kasutamise tingimused
  • Registreeruda saab enam kui kaks päeva ette.
  • Registreeruja avaldab oma andmed (k.a. kontakttelefon)
  • Registreeritav vastuvõtu aeg on 30 min
  • Kliinikul on õigus registreerujaga ühendust võtta ja asjaolusid täpsustada
  • Kliinikupoolsele helistamisele mittevastamisel registreering tühistatakse
Registreeruja ja patsiendi andmed
Registreeruja eesnimi perenimi või asutus * patsiendi nimi *
Kontakttelefon * on kliiniku patsientide nimekirjas * Nõustun ülaltoodud tingimustega
Teenindaja ja kuupäeva valimine
Teenindaja pole oluline
<aprill 2019>
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Rainer Hõim
Ülle Kell
Laura Linntamm
Merilin Niin
Tiina Toomet
Helen Valk
Merit Villemson-Kavak